Duurzaamheid & MVO

Strijbosch denkt en werkt circulair. Dat hebben we altijd gedaan en blijven we ook doen. We moeten immers zuinig zijn op de wereld en een gezonde planeet voor volgende generaties achterlaten. We dragen op die manier zorg voor mens en milieu. Door zo betrouwbaar, veilig en uiteraard duurzaam mogelijk te werken. Want deze drie kernwaarden zijn bij Strijbosch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je vindt ze daarom terug in alle aspecten van onze organisatie.

People

Bij Strijbosch vinden we de mensen binnen, maar ook buiten onze organisatie belangrijk. Wij streven daarom naar gelijke kansen voor iedereen. Zo hebben we trede 3 op de PSO-prestatieladder bereikt, wat betekent dat wij bovengemiddeld presteren wat betreft werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Strijbosch werkt het liefst samen met bedrijven die ook maatschappelijk inclusief zijn.

Daarnaast zijn wij al diverse onderwijs- en opleidingsinitiatieven gestart. Passend onderwijs is immers cruciaal voor de ontwikkeling van onze (potentiële) medewerkers. De juiste opleiding zorgt voor verbeterde vaardigheden, wat weer bijdraagt aan de groei van onze organisatie. Strijbosch is daarom een erkend leerbedrijf voor studenten van alle niveaus en uiteenlopende studierichtingen. 

Tot slot is Strijbosch VCA** gecertificeerd. Dat betekent dat wij werken volgens de richtlijnen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving.

Planet

We treffen verschillende maatregelen op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Zo liggen er meer dan duizend zonnepanelen op het pand van Strijbosch en zijn we nagenoeg zelfvoorzienend in energie. Bovendien verwachten wij op korte termijn af te kunnen stappen van het gas. Vanwege onze inzet om CO2-uitstoot te reduceren, zijn wij CO2-prestatieladder niveau 5 gecertificeerd. 

Een groot deel van onze CO2-uitstoot komt van het wagenpark. We werken namelijk met een uitgebreid netwerk van chauffeurs en monteurs om onze diensten te verlenen in binnen- en buitenland. We hebben uiteraard wel maatregelen getroffen om deze uitstoot te beperken. We rijden bijvoorbeeld zoveel mogelijk elektrisch. Als dat niet mogelijk is, rijden we met zuinige Euro 6-motoren en tanken we overwegend HVO20 brandstof. Deze brandstof stoot 18% minder CO2 uit dan reguliere diesel en heeft een lagere uitstoot van roet, fijn- en stikstof. Daarnaast volgen al onze chauffeurs de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’. Deze cursus stimuleert tot energie-efficiënt rijgedrag, waardoor banden en auto’s minder snel slijten en brandstof wordt bespaard. Zo wordt het milieu minder belast.

We beseffen dat grondstoffen schaars zijn en gaan daar dus zo duurzaam mogelijk mee om. We kopen bewust producten in die zo lang mogelijk meegaan en gemakkelijk te repareren zijn. Als blijkt dat producten niet voldoende aan die voorwaarden voldoen, passen we ze aan. Door groot en uniform in te kopen, verminderen we het aantal bezorgbewegingen en verhogen we bijvoorbeeld de inwisselbaarheid van reserveonderdelen. Ook advies speelt een belangrijke rol: het juiste product op de juiste plaats gaat immers langer mee. Daarnaast raden wij zoveel mogelijk producten aan die zuinig zijn in het verbruik van water en stroom.

Geretourneerde apparaten worden, indien mogelijk, refurbished in onze eigen werkplaats. Door te refurbishen, worden tot wel 50% minder apparaten afgeschreven. Als een apparaat niet meer kan worden gerepareerd, kijken we welke onderdelen geschikt zijn voor hergebruik en maken we ze klaar voor recycling. Onze e-waste wordt opgehaald door Stichting OPEN, die tot wel 80% van al het ingezamelde afval recyclet. Ons overige afval, zoals karton, papier, plastic of EPS, wordt uiteraard op de juiste manier afgevoerd. Om correcte afvoer te garanderen en de klant daarbij te ontzorgen, nemen wij het afval altijd zelf mee bij de klant.

Profit

Profit gaat bij Strijbosch verder dan positieve cijfers en het creëren van werkgelegenheid. Wij dragen namelijk graag een steentje bij aan de lokale economie, het verenigingsleven en de gemeenschap. Daarom steunen wij diverse maatschappelijke projecten en verenigingen uit de omgeving.

Stichting Woon- en Zorggroep De Libel
We vinden het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking in een veilige en warme omgeving kunnen wonen. Daarom steunen wij Stichting Woon- en Zorggroep de Libel. Deze stichting voorziet jongeren met een verstandelijke beperking van een woning en biedt hun de kans om echt deel uit te maken van de lokale gemeenschap.

Green Deal
Duurzame Zorg

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk adviseren op het gebied van apparatuur en duurzaamheid, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst. Dat begint bij goed productadvies, waarbij we rekening houden met het energie- en waterverbruik van onze producten. We ondersteunen ook graag onze klanten, zodat zij voldoen aan de richtlijnen van bijvoorbeeld de Green Deal Duurzame Zorg. Een initiatief dat we zelf ook ondertekend hebben.

Strijbosch
huurconcept

Het is ook mogelijk om apparaten te huren bij Strijbosch. We verhuren het liefst apparaten die een lange (verwachte) levensduur hebben, weinig storingen vertonen, goed te repareren zijn en zo min mogelijk energie verbruiken. Door een combinatie van preventief en correctief onderhoud, houden we de apparaten in topconditie. Voor de klant betekent dat minder zorgen en een altijd werkend apparaat. Voor het milieu betekent dat minder verbruik van grondstoffen en minder afval. Benieuwd naar ons huurconcept?

Preventief
onderhoud

Naast het repareren van apparaten, plegen wij ook preventief onderhoud. Onze monteurs controleren na een reparatie bijvoorbeeld ook andere apparaten op de locatie. Op deze manier worden vervelende storingen voorkomen en wordt de levensduur van de apparaten verlengd. Bovendien verlagen we zo ook het aantal reisbewegingen van de monteur. Benieuwd naar preventief onderhoud?

Certificaten

Bij Strijbosch kunnen we onze inzet voor kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en MVO met maar liefst negen certificaten aantonen. Daar zijn we trots op!

MVO jaarverslag 2023

Ben je benieuwd naar onze huidige doelstellingen en resultaten?
In het MVO jaarverslag van 2023 vind je meer informatie.

Gedragscode voor leveranciers

Een positieve impact in de keten kunnen wij niet alleen realiseren, hiervoor hebben we onze partners hard nodig. Daarom hebben wij een gedragscode voor leveranciers opgesteld.

Bekijk hier onze gedragscode voor leveranciers