Koopoptie

Strijbosch denkt en werkt circulair. Dat hebben we altijd gedaan en blijven we ook doen. We moeten immers zuinig zijn op de wereld en een gezonde planeet voor volgende generaties achterlaten. We dragen op die manier zorg voor mens en milieu. Door zo betrouwbaar, veilig en uiteraard duurzaam mogelijk te werken. Want deze drie kernwaarden zijn bij Strijbosch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je vindt ze daarom terug in alle aspecten van onze organisatie.

Wij streven daarom naar gelijke kansen voor iedereen. Zo hebben we zelfs trede 2 op de PSO-prestatieladder bereikt. Dat betekent dat wij bovengemiddeld presteren wat betreft werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. We werken het liefste samen met bedrijven die ook maatschappelijk inclusief zijn.

  • Wij streven daarom naar gelijke kansen voor iedereen.
  • Zo hebben we zelfs trede 2 op de PSO-prestatieladder bereikt.
  • Wij streven daarom naar gelijke kansen voor iedereen.
  • Zo hebben we zelfs trede 2 op de PSO-prestatieladder bereikt.

Strijbosch ontzorgt

Wij streven daarom naar gelijke kansen voor iedereen. Zo hebben we zelfs trede 2 op de PSO-prestatieladder bereikt. Dat betekent dat wij bovengemiddeld presteren wat betreft werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. We werken het liefste samen met bedrijven die ook maatschappelijk inclusief zijn.

Verder zijn we diverse onderwijs- en opleidingsinitiatieven gestart omdat passend onderwijs cruciaal is voor de ontwikkeling van onze (potentiële) medewerkers. De juiste opleiding zorgt voor verbeteringen van de vaardigheden, wat weer bijdraagt aan de groei van onze organisatie. Strijbosch is daarom een erkend leerbedrijf voor studenten van alle niveaus en uiteenlopende studierichtingen.

Ten slotte is Strijbosch VCA** gecertificeerd. Dat betekent dat wij werken volgens de richtlijnen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving.

Service & onderhoud

Profit gaat bij Strijbosch verder dan positieve cijfers en het creëren van werkgelegenheid. Wij dragen namelijk graag een steentje bij aan de lokale economie, het verenigingsleven en de gemeenschap. Daarom steunen wij diverse maatschappelijke projecten en verenigingen uit de omgeving.

Lees meer

Productadvies

We treffen verschillende maatregelen op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Zo liggen er meer dan duizend zonnepanelen op het pand van Strijbosch en zijn we nagenoeg zelfvoorzienend in energie. Op korte termijn verwachten we af te kunnen stappen van het gas. Vanwege onze inzet om de CO2-uitstoot te reduceren, zijn we gecertificeerd met de CO2-prestatieladder op niveau 5.

Een groot deel van onze CO2-uitstoot komt van het wagenpark. We werken namelijk met een uitgebreid netwerk van chauffeurs en monteurs om onze diensten te verlenen in binnen- en buitenland. Uiteraard hebben we maatregelen getroffen om deze uitstoot te beperken. We rijden zoveel mogelijk elektrisch. Als dat niet mogelijk is, rijden we met zuinige Euro 6-motoren en tanken we HVO20 brandstof. Vergeleken met reguliere diesel, stoot deze brandstof 18% minder CO2 uit. Ook de uitstoot van roet, fijn- en stikstof ligt een stuk lager.

Daarnaast volgen al onze chauffeurs de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’. Deze cursus stimuleert tot energie-efficiënt rij- en reisgedrag, waardoor banden en auto’s minder snel slijten en brandstof wordt bespaard. Zo wordt het milieu minder belast.

Contact

Bel met ons (+31 (0)412 617 702) of stuur een mail naar verkoop@strijbosch.nl
Het is ook mogelijk het onderstaande contactformulier in te vullen: